မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာမခံလုပ်ငန်းကို ၁၈၂၆ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး ဥရောပတိုက်သားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လာကြရာ ထို လုပ်ငန်းများအတွက် အာမခံအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၈၄၅ ခုနှစ်မှ ၁၈၉၇ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ ၁၈-ခု ရှိခဲ့ပါ သည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၀ ခုနှစ်ကာလအတွင်း အာမခံကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၁၀ အထိ ရှိခဲ့ရာ ယင်းတို့ အထဲတွင် ၁၉၃၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ -

(၁) ဆာဦးသွင်မှ ဥက္ကဌအဖြစ် တည်ထောင်သော မြန်မာပြည်အမျိုးသားအာမခံကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Burma National Insurance Co., Ltd.) နှင့်

(၂) ဒေါက်တာဦးဆက်မှ ဥက္ကဌအဖြစ် တည်ထောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ (အစိုးရ တာဝန်ခံချုပ်) အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟူ၍ မြန်မာကုမ္ပဏီ ၂-ခုသာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာ၍ အာမခံလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄)ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်သော ဒုတိယကြားဖြတ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ဘေးဥပါဒ် (အသက်၊ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်း) အာမခံနည်းဥပဒေ များကို ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြဌါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ(အစိုးရတာဝန်ခံချုပ်) အာမခံကုမ္ပဏီသည် အာမခံ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအမျိုးသားအာမခံကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသော ပြည်သူ့အာမခံကုမ္ပဏီ လီမိတက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မီးနှင့်အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့ဥပဒေပြဌါန်းကာ အစိုးရက ပါဝင်လုပ်ကိုင် လာခဲ့သည်။

 

ဘားမားနေရှင်နယ်အာမခံကုမ္ပဏီ (Burma National Insurance Co.,)ကို ၁၉၅၁ အာမခံ ကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအက်ဥပဒေအရ ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်၍ ၁၉၅၂ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့ (Union of Insurance Board) စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။
 

၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ မထားမနေရ အသက် အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် တပ်မတော်ဝန်ထမ်းများ အသက်အာမခံလုပ်ငန်းတို့ကို ပြည်ထောင်စုအာမခံ အဖွဲ့က လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
 

၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းကို တိုက်ရိုက် လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကို အစိုးရမှတပါး အခြားသူများမလုပ်ရန် တားမြစ်ဥပဒေ ပြဌါန်းခဲ့ပါသည်။

အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းကို ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့ (Union of Insurance Board) တစ်ခုတည်းကသာ လုပ်ကိုင်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
 

၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဘဏ်များပူးပေါင်းရာ၌ တစ်ခုတည်းသော ဘဏ်အဖြစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ဘဏ်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့သည် လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
 

၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၁၀)ဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြဌါန်း၍ ယင်းဥပဒေအရ ၁၉၇၆ ခု၊ ဧပြီလ (၁)ရက်မှစ၍ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းဟု သီးခြားအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ရပ်တည်ကာ အာမခံလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။

၁၉၈၉ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် “မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း” ကို “မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်း”ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.