မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံလုပ်ငန်း ဟောပြောစည်းရုံးလက်ခံခြင်း

            မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး (တောင်ကြီး) မှ (၂၁-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ လူရိုးတောင်ကျေးရွာ၌ တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံလုပ်ငန်းရရှိရန် စည်းရုံးဟောပြောခြင်းနှင့် အာမခံလက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံထားရှိသူ ဦးရေ (၈၇) ဦးနှင့် အာမခံကြေး ငွေကျပ် ၄၅၁,၀၀၀/- ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.