မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးအနေဖြင့် (၆-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၃၃ယ/၆၂၁၈၀ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးမင်းသူ(ခေါ်)မျိုးမင်းသူအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဖြိုးဆုလှိုင်အား (၁၄-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၇-၇-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၂၉ယ/၁၆၇၈ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ရှင်သုဇာတ/ဦးသန်းထွန်း အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်ခန့်အား (၂၁-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၄-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် DD/53152 နှင့် BB/7983 ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဒေါ်ဖာတမာလေးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးဟာမက်(ခ) ဦးကျော်စိုးအား (၂၂-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၇-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် HSE/4318 ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးလင်းလင်းထွေး အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်မာမာကြည်အားလည်းကောင်း၊ သေဆုံးသူ ဦးကိုကိုနိုင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်သပြေဝင်းအားလည်းကောင်း၊ သေဆုံးသူ ဦးကျော်လင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်အားလည်းကောင်း (၂၈-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်းစီအား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.