မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ (၂၇-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် HSE/4318 ဖြင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးကိုကိုလတ် အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်အေးအေးမွန် အား (၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့ စလင်းမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၄၈ယ/၆၆၉၇၂ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးကောင်းမြတ်ကိုကိုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်မိုးမိုးမြင့် အား (၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁၆-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့ ချောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 1C/5789 ​မော်တော်ယာဉ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဦးဆောင်ကျော်ဇင်အား (၂၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ အလုံးစုံထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် ၉၉၆၃၅/-၊ (၂၆-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် အမှတ်မရှိ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဒေါ်စန်းခင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးမြဆိုင်အား (၂၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၉-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မင်းဘူးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၄၄ယ/၉၆၀၇၇ နှင့်ယာဉ်အမှတ် ၄၂ယ/၅၅၃၅၀ ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်သေဆုံးသူ ဦးခိုင်ဇော်အောင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဆွေသက်ဝင်းအား (၂၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၈-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၅၈ယ/၈၉၃၅၆ ဖြင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးကျောက်ဒိုး(ခ)ဦးငွေရ အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ခင်ထွေးအား (၂၇-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ စုစုပေါင်း လျော်ကြေးငွေကျပ် ၅၀၉၉၆၃၅/- အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.