မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ၊ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေများပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးအနေဖြင့် ပြောင်းဖူးစက်ရုံ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံထားရှိသူ ဦးထွန်းထွန်းအေး သေဆုံးမှုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဇနီး ဒေါ်ကြည်ကြည်ထွေးအား (၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ အသက်အာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁၄-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၉/၁၂၈၀၅ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးဌေးဝင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ငွေကြည်အား (၂၆-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၄၈ယ/၉၉၉၇၈ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ မောင်မျိုးမင်းထွန်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဌေးအား (၂၆-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၁-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၅၅ယ/၈၅၁၅၃ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူမောင်ဘုန်းကျော်ဇောအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးကြည်တင်အား (၂၆-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁၁-၄-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 5B/9598 နှင့် ၃၅ယ/၉၄၄၃၅ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ ဒဏ်ရာရရှိသူဒေါ်သဇင်အား (၂၆-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၆၄၀၀၀/-၊ (၂၇-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 3J/6805 ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ မောင်ဝင်းထွန်းကျော် အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်နှင်းအောင်အား (၂၆-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၆-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့ မကွေးမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၅၃ယ/၉၇၉၀၂ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူ ဦးကိုလင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်အေးအား (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၂၂-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့ စေတုတ္တရာမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် ၄၇ယ/၅၀၅၉၄ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ သေဆုံးသူဦးဝင်းအောင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ဌေးစိန်အား (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ (၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့ မင်းလှမြို့နယ်တွင် ယာဉ်အမှတ် 5K/1650 နှင့် ၄၄ယ/၅၇၂၁၅ ဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးသက်ဝေအောင်အား (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်းတာဝန်ခံမှ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံလျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၈၀၀၀၀၀၊ စုစုပေါင်း လျော်ကြေးငွေ ကျပ် ၇,၉၆၄,၀၀၀/- အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.