မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။
    June
  • အာမခံအသင်းအခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အထွေထွေ အာမခံအစည်းအရုံး(GIAJ)တို့ ပူးပေါင်း၍ အာမခံအသင်း အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ Seminar on the Role of Insurance Association ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ ဆဌမထပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီ ၁၁ ခု နှင့် ရန်ကုန်သီလဝါ စက်မှုဇုန်(SEZ)ရှိ ဂျပန်အာမခံကုမ္ပဏီများ၏ CEO နှင့် Senior Management (၅၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.