မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အသက်အာမခံ
စုပေါင်းအသက်အာမခံ
သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ
မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ
အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါ ထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ
ကျန်းမာရေးအာမခံ (New Version)
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ နှင့် နစ်နာကြေးများ
နယ်စပ်ဒေသတွင်ကောက်ခံမည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာပြီးအခြားတတိယနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသည့်ယာဉ်များအတွက် အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ
အာဆီယံ သဘောတူစာချူပ် Protocol-5 နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန
ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ
ခရီးသွားအာမခံ
မီး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန
အင်ဂျင်နီယာအာမခံ
အမျိုးမျိုးအာမခံ
ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
အပ်ငွေအာမခံ
ချေးငွေအာမခံ
တစ်ဆင့်အာမခံ
မီးအာမခံပရီမီယံနှုန်းထား (%) ဇယား- နောက်ဆက်တွဲ(က)
မီးအာမခံအပိုအကာအကွယ်နှုန်းများ - နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံနှုန်းထားများ - နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)


မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ

လူစီးမော်တော်ယာဉ်

 

တင်ဆောင်

နိုင်သည့် အင်အား

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍

တိုးမြှင့်ကောက်ခံ

မည့်နှုန်း

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍

တိုးမြှင့်ကောက်ခံ

မည့်နှုန်း

   ခရီးသည်

 

 

 

 

 

 

 

 

   ၅ ဦးထိ

ကျပ်

၂၀၀၀

  ကျပ်     ၅၀၀၀

ကျပ်

၄၅၀၀

   ကျပ်   ၁၀၀၀၀

 ၁၀ ဦးထိ

ကျပ်

၂၅၀၀

ကျပ်

၅၀၀၀

 ၂၀ ဦးထိ

ကျပ်

၃၅၀၀

  ကျပ်     ၇၅၀၀

ကျပ်

၆၀၀၀

  ကျပ်    ၁၂၅၀၀

 ၂၅ ဦးထိ

ကျပ်

၃၅၀၀

ကျပ်

၆၅၀၀

 ၃၀ ဦးထိ

ကျပ်

၄၀၀၀

 

 

ကျပ်

၆၅၀၀

 

 

 ၄၀ ဦးထိ

ကျပ်

၅၀၀၀

ကျပ်

၁၀၀၀၀

ကျပ်

၇၅၀၀

ကျပ်

၁၅၀၀၀

 ၅၀ ဦးထိ

ကျပ်

၅၅၀၀

 

 

ကျပ်

၈၀၀၀

 

 

 ၅၀ဦးအထက်

ကျပ်

၆၀၀၀

 

 

ကျပ်

၉၀၀၀

 

 

 

ကုန်တင်ယာဉ်

 

တင်ဆောင်

နိုင်သည့် အင်အား

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍

တိုးမြှင့်ကောက်ခံ

မည့်နှုန်း

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍

တိုးမြှင့်ကောက်ခံ

မည့်နှုန်း

  ၁ တန်ထိ

ကျပ်

၃၀၀၀

ကျပ်

  ၅၀၀၀

ကျပ်

၄၅၀၀

ကျပ်

၁၀၀၀၀

  ၂ တန်ထိ

ကျပ်

၃၅၀၀

   ကျပ်     ၇၅၀၀

ကျပ်

၆၀၀၀

ကျပ်

 ၁၂၅၀၀

  ၃ တန်ထိ

ကျပ်

၄၅၀၀

ကျပ်

၆၅၀၀

 

 

  ၄ တန်ထိ

ကျပ်

၅၀၀၀

 

 ကျပ်   ၁၀၀၀၀

ကျပ်

၇၅၀၀

     ကျပ်   ၁၅၀၀၀

  ၅ တန်ထိ

ကျပ်

၆၀၀၀

ကျပ်

၈၀၀၀

  ၆ တန်ထိ

ကျပ်

၆၅၀၀

ကျပ်

၉၀၀၀

 ၆/တန်အထိ

ကျပ်

၇၅၀၀

ကျပ်

၉၅၀၀

 ၇ တန်အထိ

ကျပ်

၇၈၀၀

 

ကျပ်

၉၈၀၀

                 

 

မှတ်ချက်။        ကုန်တင်ယာဉ်များအတွက် ၆ / တန်ကျော်လျှင် ၁ တန်တိုးတိုင်း (ပိုင်/ငှား) ကျပ်-၃၀၀ ကောက်ခံလျက်ရှိပြီး  ပြင်ဆင်ကောက်ခံနှုန်းမှာ ၇ တန် ကျော်လျှင် ၁ တန်တိုးတိုင်း (ပိုင်/ငှား) ကျပ်-၅၀၀ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် ဖြစ်ပါသည်။        

 

 

လယ်ထွန်စက်+ထရက်တာ

 

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကျပ်  ၈၀၀

ကျပ်  ၁၂၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

 

 

နောက်တွဲယာဉ်

 

ဝန်တင်အင်အား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

၁ တန်ထိ

ကျပ်   ၈၀၀

ကျပ်  ၁၂၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

ကျပ်  ၃၀၀၀

၂ တန်ထိ

ကျပ်  ၁၂၀၀

ကျပ်  ၁၅၀၀

ကျပ်  ၃၀၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

၃ တန်ထိ

ကျပ်  ၁၅၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

ကျပ်  ၅၀၀၀

၃ တန်အထက်

ကျပ်  ၂၀၀၀

ကျပ်  ၂၄၀၀

ကျပ်  ၅၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

 

အမျိုးအစား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

စက်တပ်စက်ဘီး၊စကူတာ မော်တော်စက်ဘီး၊ မော်တော် စက်ဘီး

ကျပ်    ၄၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀

မော်တော်ဆိုင်ကယ်

ကျပ်    ၈၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

မော်တော်ဆိုင်ကယ် (ဘေးတွဲပါ)

ကျပ်  ၁၂၀၀

ကျပ်  ၃၀၀၀

မီးသတ်ယာဉ်နှင့် လူနာတင်ယာဉ်

ကျပ်  ၁၅၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

 

သုံးဘီးဆိုင်ကယ် (နောက်တွဲပါ)

 

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကျပ်  ၂၅၀၀

ကျပ်  ၄၅၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

 

ယာဉ်မောင်းသူ

 

စဉ်

အမျိုးအစား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ယာဉ်မောင်းသင်

ကျပ်  ၂၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းသင် (က,ခ,ဂ)

ကျပ်  ၁၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀

အငှားယာဉ်မောင်း (ဃ,င)

ကျပ်  ၂၀၀

ကျပ်  ၂၀၀၀

စပယ်ယာ/လက်မှတ်ရောင်း

ကျပ်  ၁၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀

 

အမျိုးအစား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

မီးရထားစီးသူခရီးသည်များမှ

ခရီးမိုင်တစ်မိုင်လျှင် ၁ ပြား

ခရီးမိုင်တစ်မိုင်လျှင် ၂ ပြား

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးပိုင်

ရေယာဉ်များဖြင့်ခရီးသွားသည့်

ခရီးသည်များမှ

 ခရီးမိုင်တစ်မိုင်လျှင် ၂ ပြား

 ခရီးမိုင်တစ်မိုင်လျှင် ၃ ပြား

 

ထော်လာဂျီ

 

ဝန်တင်အင်အား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ခေါင်းပိုင်း (၁) ယူနစ်

နောက်တွဲ (၁) ယူနစ်

ပေါင်း (၂) ယူနစ်

ကျပ်  ၁၅၀၀

ကျပ်  ၂၅၀၀

ကျပ်  ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

 

စက်ယန္တရား

 

စဉ်

ယန္တရားအမျိုးအစား

သက်တမ်း

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်

ကောက်ခံမည့် နှုန်း

မြေကျောက်သယ်ယာဉ်

(Dumper)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

ဝန်ချီစက်

(ForkliftTruck,Crame)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

မြေတင်စက်

(Side Loader)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

မြေတူးကော်စက်

(Excavator)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

တုန်ခါစက်

(Vibrator)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

အမိုး/တံခါးမဲ့လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်

(Buggey)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

မြေညှိစက်

(Grader)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

သစ်လုံးတင်ယာဉ်

(Click Loader)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

မြေထိုးစက်

(Bulldozer)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၀

လမ်းကြိတ်စက်

(Road Roller)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၁

မြေသိပ်သည်းစက်

(Soil Compactor)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၂

မြေသယ်စက်

(Scraper)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၃

ကျောက်ခွဲစက်

(Stone Crusher)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၄

ကွန်ကရိသယ်ယာဉ်

(Concrete Agitator)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

၁၅

နိုင်လွန်ကတ္တရာဖျန်းယာဉ်

(Asphatt Betumer Sprayer)

(၁) နှစ်

ကျပ်   ၅၀၀၀

ကျပ်  ၁၀၀၀၀

 

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ

စက်မြင်းကောင်ရေ (၂၀) အောက်ရေယာဉ်များ

 

စဉ်

ရေယာဉ်အမျိုးအစား

ဝန်တင်အင်အား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ခရီးသည်တင်

၅  ဦးထိ

ကျပ်    ၁၀၀၀

ကျပ်    ၂၀၀၀

 

၁၀  ဦးထိ

ကျပ်    ၂၀၀၀

ကျပ်    ၃၀၀၀

 

၁၅ ဦးထိ

ကျပ်    ၃၀၀၀

ကျပ်    ၄၀၀၀

 

၂၀ ဦးထိ

ကျပ်    ၄၅၀၀

ကျပ်    ၆၀၀၀

 

၃၀ ဦးထိ

ကျပ်    ၇၀၀၀

      ကျပ်   ၈၀၀၀

ကုန်တင်ရေယာဉ်

ပိဿာ   ၅၀၀ ထိ

ကျပ်    ၁၀၀၀

ကျပ်    ၂၀၀၀

 

ပိဿာ ၁၀၀၀ ထိ

ကျပ်    ၂၀၀၀

ကျပ်    ၃၀၀၀

 

ပိဿာ ၁၅၀၀ ထိ

ကျပ်    ၃၀၀၀

ကျပ်    ၄၀၀၀

 

ပိဿာ ၂၀၀၀ ထိ

ကျပ်    ၄၀၀၀

ကျပ်    ၆၀၀၀

၁၀

 

ပိဿာ ၂၅၀၀ ထိ

ကျပ်   ၅၀၀၀

      ကျပ်   ၈၀၀၀

 

 

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ

စက်မြင်းကောင်ရေ (၂၀) အထက်ရေယာဉ်များ

 

စဉ်

ရေယာဉ်

အမျိုးအမည်

ဝန်တင်အင်အား

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည့်နှုန်း

မှတ်ချက်

ခရီးသည်

၂၀ ဦးထိ

ကျပ်    ၄၅၀၀

ကျပ်    ၆၀၀၀

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ

 

တင်ရေယာဉ်

 

 

 

ရေယာဉ်ပရီမီယံနှုန်းထားများမှ

 

၃၀ ဦးထိ

ကျပ်    ၇၀၀၀

ကျပ်    ၉၀၀၀

(၁) နှစ်အတွက် နှုန်းထားများ

 

၄၀ ဦးထိ

ကျပ်    ၉၀၀၀

ကျပ်  ၁၂၀၀၀

ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လပိုင်း

 

၅၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၁၂၀၀၀

ကျပ်  ၁၅၀၀၀

သာ အာမခံထားရန် ဖြစ်လျှင်

 

၆၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၁၄၀၀၀

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံ

 

၇၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၁၆၀၀၀

ကျပ်  ၂၁၀၀၀

ရပါမည်။

 

၈၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

ကျပ်  ၂၄၀၀၀

၁ လ ၁ နှစ်၏ ၁/၁၀ ပုံ

 

၉၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၂၁၀၀၀

ကျပ်  ၂၇၀၀၀

၂ လ ၁ နှစ်၏ ၂/၁၀ ပုံ

 

၁၀၀ ဦးထိ

ကျပ်  ၂၃၀၀၀

ကျပ်  ၃၀၀၀၀

၃ လ ၁ နှစ်၏ ၃/၁၀ ပုံ

၁၀

 

၁၀၀ ဦးအထက်

ကျပ်  ၂၅၀၀၀

ကျပ်  ၃၃၀၀၀

၄ လ ၁ နှစ်၏ ၄/၁၀ ပုံ

၁၁

ကုန်တင်

၅ တန်အထိ

ကျပ်    ၄၅၀၀

ကျပ်    ၆၀၀၀

၅ လ ၁ နှစ်၏ ၅/၁၀ ပုံ

 

ရေယာဉ်

 

 

 

 

၁၂

 

၁၀ တန်အထိ

ကျပ်    ၆၀၀၀

ကျပ်    ၉၀၀၀

၆ လ ၁ နှစ်၏ ၆/၁၀ ပုံ

၁၃

 

၁၅ တန်အထိ

ကျပ်    ၆၀၀၀

ကျပ်    ၉၀၀၀

၇ လ ၁ နှစ်၏ ၇/၁၀ ပုံ

၁၄

 

၂၀ တန်အထိ

ကျပ်    ၉၀၀၀

ကျပ်  ၁၂၀၀၀

၈ လ ၁ နှစ်၏ ၈/၁၀ ပုံ

၁၅

 

၃၀ တန်အထိ

ကျပ်    ၉၀၀၀

ကျပ်  ၁၅၀၀၀

၉ လ ၁ နှစ်၏ ၉/၁၀ ပုံ

၁၆

 

၄၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၂၀၀၀

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

၁၀ လ ၁ နှစ် ပရီမီယံကောက်ခံ

၁၇

 

၄၅ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၂၀၀၀

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

ရမည်။

၁၈

 

၅၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၅၀၀၀

ကျပ်  ၂၁၀၀၀

 

၁၉

 

၆၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၅၀၀၀

ကျပ်  ၂၄၀၀၀

 

၂၀

 

၇၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၇၀၀၀

ကျပ်  ၂၇၀၀၀

 

၂၁

 

၇၅ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၇၀၀၀

ကျပ်  ၂၇၀၀၀

 

၂၂

 

၈၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

 ကျပ်  ၃၀၀၀၀

 

၂၃

 

၉၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

 ကျပ်  ၃၃၀၀၀

 

၂၄

 

၁၀၀ တန်အထိ

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

 ကျပ်  ၃၆၀၀၀

 

၂၅

 

၁၀၀တန်အထက်

ကျပ်  ၁၈၀၀၀

  ကျပ် ၃၆၀၀၀

 

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

 

အမိန့်အမှတ် (  ၁  /၂၀၁၆)

ရန်ကုန်မြို့၊  ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်  ၁၀  ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊   ဇွန်လ    ၃၀   ရက်)

 

          မြန်မာ့အာမခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ) ၊ ပုဒ်မ(၄၁) ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် သူတစ်ပါးထိခိုက် မှုအာမခံနည်းဥပဒေများ ၈ (င) တို့အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ စက်တပ် ယာဉ်ကြောင့််သေဆုံးခြင်း၊ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့အတွက် နစ်နာသူအနေ ဖြင့် အများဆုံးရပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နစ်နာကြေးကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

၁။

    (က) သေဆုံးခြင်း

 

ကျပ်

၁၀၀၀၀၀၀

 

    (ခ)  ဒဏ်ရာရခြင်း

 

 

 

 

 

(၁) လက်မောင်းရင်း မှ လက်ကောက်ဝတ် အထိ တစ်နေ

      ရာရာ တွင်လက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀၀

 

 

(၂) လက်မောင်းရင်းမှ လက်ကောက်ဝတ် အထိ တစ်နေ

     ရာရာတွင်လက်တစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၃) လက်မတစ်ချောင်း မည်သည့်နေရာတွင်  မဆို လုံးဝ

      ပြတ်ခြင်း

ကျပ်

 ၈၀၀၀၀

 

 

(၄) လက်ညှိုးတစ်ချောင်း မည်သည့်နေရာတွင်  မဆို   လုံးဝ ပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၇၂၀၀၀

 

 

(၅) လက်ခလယ်၊လက်သူကြွယ် နှင့် လက်သန်းမည်သည့်

   နေရာတွင်မဆို   လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၆၀၀၀၀

 

 

(၆) ခြေမတစ်ချောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

 ၇၂၀၀၀

 

 

(၇) ခြေမမှတစ်ပါး အခြားခြေချောင်း တစ်ချောင်းချောင်း

      လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

 ၆၀၀၀၀

 

 

(၈) ပေါင်းရင်းမှ ခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်

      ခြေနှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

 ၈၀၀၀၀၀

 

 

(၉) ပေါင်းရင်း မှ  ခြေကျင်းဝတ်အထိ  တစ်နေရာရာတွင်

      ခြေတစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

 ၄၀၀၀၀၀

 

 

(၁၀) ခြေလက်အင်္ဂါတစ်ခုခုသာ လက်ကောက်ဝတ် မှ အ ဖျားဖက်အစွန်းသော်လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်း ဝတ်မှ အဖျားဖက်အစွန်းသော်လည်းကောင်းလုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၃၀၀၀၀၀   

 

 

(၁၁) မျက်စေ့နှစ်ဖက်လုံးဝကွယ်ခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀၀

 

 

(၁၂) မျက်စေ့တစ်ဖက်သာလုံးဝကွယ်ခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၁၃) နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၂၄၀၀၀၀

 

 

(၁၄) နားရွက်တစ်ဖက်သာလုံးဝပြတ်ခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၁၅) နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဝပင်းခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၁၆) နားရွက်တစ်ဖက်သာလုံးဝပင်းခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၁၇) သွားကျိုးခြင်း/သွားယိုင်ခြင်း သွားတစ်ချောင်းလျှင်

ကျပ်

၂၀၀၀၀

 

 

(၁၈) ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀၀

 

 

(၁၉) လက်မောင်းရင်းမှလက်ကောက်ဝတ်အထိ

        တစ်နေရာရာတွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးဝကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၄၀၀၀၀

 

 

(၂၀) လက်မောင်းရင်းမှလက်ကောက်ဝတ်အထိ

        တစ်နေရာရာတွင် လက်တစ်ဖက်လုံးဝကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၂၁) လက်မတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၃၂၀၀၀

 

 

(၂၂) ကျန်လက်တစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀

 

 

(၂၃) ခြေမတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၄၀၀၀

 

 

(၂၄) အခြားခြေတစ်ချောင်းချောင်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀

 

 

(၂၅) ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်

       ခြေနှစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၄၀၀၀၀

 

 

(၂၆) ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာတွင်

       ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၂၇) လက်ကောက်ဝတ် (သို့) ခြေကျင်းဝတ် အဖျားဖက်   အစွန်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၂၈) မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ မျက်စိတစ်ဖက်သာဖြစ်စေ

       ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၂၉) နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ၊ နားရွက်တစ်ဖက်သာ

       ဖြစ်စေဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၃၀) နားရွက်တစ်ဖက်ဒဏ်ရာရ၍ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ

        နားပင်းသွားခြင်း

ကျပ်

၁၀၀၀၀၀

 

 

(၃၁) နှာခေါင်းရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၃၂) မေးရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၃၃) မျက်နှာနှင့်ဦးခေါင်းပိုင်း ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပျက်ခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၃၄) ခါးရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၃၅) နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုးခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၃၆) လည်ပင်းရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၃၇) ပခုံးရိုး (သို့) ညှပ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၆၀၀၀၀

 

 

(၃၈) ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်း ပြင်းထန်စွာ

        ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

 

(၃၉) ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်း သာမန်ဒဏ်ရာရ

        ခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၀) ဆီးခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၁) တင်ပဆုံးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၂) တင်ပဆုံးနှစ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၄၀၀၀၀

 

 

(၄၃) တင်ပခွက်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၄၄) မြီးညှောင့်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၅ ) ခြေမျက်စိရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၆) ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၇) ဂုံညင်းရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၄၈) ဦးခေါင်းခွံရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၄၉) နားထင်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၅၀) ပါးရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၅၁) မျက်တွင်းရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၅၂) လက်ပြင်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၅၃) သွားဖုံးရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၅၄) သားအိမ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၅၅) သရက်ရွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၅၆) ဗိုက်ခွဲကုသခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၅၇) ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၅၈) မိန်းမအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၅၉) ယောင်္ကျားအင်္ဂါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၆၀) ဆီးအိမ်ကွဲ၍ ချုပ်ရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၆၁) နဖူးရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၆၂) ဘေလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၂၀၀၀၀၀

 

 

(၆၃) အသည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀၀

 

 

(၆၄) နားရွက်အရိုးနုကျိုးခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

        (၆၅) ခြေထောက်တိုခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၆၆) အဆစ်ခိုင်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၆၇) လက်ခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀

 

 

(၆၈) ခြေခုံရိုးတစ်ရိုးကျိုးခြင်း

ကျပ်

၄၀၀၀၀

 

 

(၆၉) သံချောင်းအစားထိုးကုသရခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၇၀) အသားအစားထိုးကုသရခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

 

(၇၁) အဆုတ်အတွင်းသွေး၊လေရောင်ခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၇၂) ဆီးခုံရိုးနေရာရွေ့ခြင်း

ကျပ်

၈၀၀၀၀

 

 

(၇၃) သားပျက်ခြင်း

ကျပ်

၁၂၀၀၀၀

 

(ဂ) ဒဏ်ရာရရှိသူသည် အပိုဒ် (ခ)ပါ  နစ်နာကြေးအပြင် အောက်ပါတို့ကိုပါ ခံစားခွင့် ရှိသည်။

            (၁) ရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရပါက ယင်းသို့ ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရသည့် ကာလအတွက် ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လျှင် ကျပ် -၈၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ရက်သတ္တပတ် ၅၂ ပတ်အထိခံစားခွင့်။

            (၂) ရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပြီး ဖြစ်သော် လည်း အလုပ် အကိုင်လုပ်ရာတွင် ယင်းဒဏ်ရာကြောင့် အပြည့်အဝ လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်းမရှိပါက ယင်းသို့ အပြည့်အဝလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကာလ အတွက် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် ကျပ်-၈၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံရသည့် ကာလအပါအဝင် ရက်သတ္တပတ် ၅၂ ပတ်အထိ ခံစားခွင့်။

            (၃) ရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်လျှင် (သို့မဟုတ်) မျက်နှာနှင့်ဦးခေါင်းပိုင်း ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပျက်လျှင် ဆေးထောက်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည့်ရာခိုင်နှုန်းအရ အချိုးကျအကျိုး ခံစားခွင့်။

(ဃ) စက်တပ်ယာဉ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် ရပိုင်ခွင့်ရှိသည့် နစ်နာကြေး စုစုပေါင်းသည် ကျပ် - ၈၀၀၀၀၀ ထက်မကျော်စေရ။

(င)      ပစ္စည်းပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်း

            (၁) စက်တပ်ယာဉ် တစ်စီးပျက်စီးခြင်း (အများဆုံး)      ကျပ်     ၅၀၀၀၀၀

            (၂) အခြားပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း             (အများဆုံး)       ကျပ်     ၅၀၀၀၀၀

(စ) ထိခိုက်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် စက်တပ်ယာဉ်နှင့် အခြားပစ္စည်းပျက်စီးမှုအတွက် နစ်နာကြေးစုစုပေါင်း  သည် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀ ထက်မကျော်စေရ။

၂။              ဤအမိန့်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေ ရမည်။

 

 

 

                                                                                                                            (အေးမင်းသိန်း)

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

 

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.