မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အသက်အာမခံ
စုပေါင်းအသက်အာမခံ
သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ
မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ
အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါ ထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ
ကျန်းမာရေးအာမခံ (New Version)
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ နှင့် နစ်နာကြေးများ
နယ်စပ်ဒေသတွင်ကောက်ခံမည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာပြီးအခြားတတိယနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသည့်ယာဉ်များအတွက် အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ
အာဆီယံ သဘောတူစာချူပ် Protocol-5 နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန
ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ
ခရီးသွားအာမခံ
မီး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန
အင်ဂျင်နီယာအာမခံ
အမျိုးမျိုးအာမခံ
ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
အပ်ငွေအာမခံ
ချေးငွေအာမခံ
တစ်ဆင့်အာမခံ
မီးအာမခံပရီမီယံနှုန်းထား (%) ဇယား- နောက်ဆက်တွဲ(က)
မီးအာမခံအပိုအကာအကွယ်နှုန်းများ - နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံနှုန်းထားများ - နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)


နယ်စပ်ဒေသတွင် ကောက်ခံမည့်

မော်တော်ယာဉ်အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ

 

၁။ လူစီးမော်တော်ယာဉ်

 

တင်ဆောင်နိုင်သည့်အင်အား

သက်တမ်း

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

 ကားသေး

 

 (ဆလွန်း၊ဗင်၊

 ပစ်ကပ်၊ဂျစ်၊ 

 မိုက္ကရိုလ်ဘတ်စ်

 စသည့်)

 ခရီးသည်

 

 (၁၀) ဦးအထိ

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀၀

 ကားလတ်

 (ဟိုင်းလတ်၊

 ဒိုင်နာ၊တောင်း 

 အေ့စ်၊တီ၂၀၀၀၊ 

 အီး၂၀၀၀၊ လိုက် ထရပ်၊ မီနီဘတ်စ်  စသည့်)

 ခရီးသည်

 

 (၁၁) ဦး မှ

 (၂၅) ဦး အထိ

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 ကားကြီး 

 

 (ဘတ်စ်၊လူစီးထရပ်  စသည်)

 ခရီးသည်

 

 (၂၆) ဦး

 နှင့်

 အထက်

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

ကျပ် ၃၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

ကျပ် ၃၂၀၀၀

 

၂။ ကုန်တင်ယာဉ်

 

တင်ဆောင်နိုင်သည့်အင်အား

သက်တမ်း

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

 ကားသေး

 

 (ပစ်ကပ်

စသည့်)

 

(၁)တန် အထိ (၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်)

  

(၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

  ကျပ်  ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 ကျပ်၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 ကားလတ်

 

 (ဟိုင်းလတ်၊

 ဒိုင်နာ၊ လိုက်ထရပ် စသည့်)

 

 

(၁)တန်အထက်  မှ (၃) တန်အထိ (၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် အထက် မှ ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်)

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

ကျပ် ၆၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၈၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 ကားကြီး    

 (ထရပ်၊မိုဘိုင်း

 ပလန့်၊ ဘောက်ဆာ၊

(၁၀)ဘီးတပ် ယာဉ် စသည်)

 

 

(၃) တန် အထက်

( ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ် အထက်)

 

(၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

ကျပ် ၆၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

ကျပ် ၁၈၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

ကျပ် ၃၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ်  ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၆၀၀၀

ကျပ် ၂၄၀၀၀

ကျပ်  ၃၂၀၀၀

 

၃။ လယ်ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီယာဉ်များ

 

တင်ဆောင်နိုင်သည့်အင်အား

သက်တမ်း

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

 (လယ်ထွန်စက်၊

 ထော်လာဂျီ)

(၁)တန် မှ(၂)တန် အထိ

(ယခင်

၁ တန် အထိ)

  

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၈၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀

 ကျပ် ၃၂၀၀

 ကျပ် ၄၈၀၀

 ကျပ် ၆၄၀၀

 

 ကျပ် ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

ကျပ်  ၈၀၀၀

 

  ကျပ်  ၁၀၀၀

 ကျပ်  ၂၀၀၀

 ကျပ်  ၄၀၀၀

 ကျပ်  ၆၀၀၀

 ကျပ်  ၈၀၀၀

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

(၂)တန်

အထက်

(၅) တန်

အထိ

(ယခင်

၁ တန်မှ

၃ တန်

အထိ)

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

ကျပ်  ၈၀၀၀

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

ကျပ်  ၃၀၀၀

ကျပ် ၆၀၀၀

ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

  ကျပ် ၂၀၀၀

  ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ်  ၈၀၀၀

 ကျပ် ၁၂၀၀၀

  ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

(၅) တန်

အထက်

(ယခင်

၃ တန်

အထက်)

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

ကျပ် ၃၀၀၀

ကျပ် ၆၀၀၀

ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀        

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

ကျပ် ၃၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 ကျပ်  ၁၈၀၀၀

 ကျပ် ၂၄၀၀၀

 

၄။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်

 

 

တင်ဆောင်နိုင်သည့်အင်အား

သက်တမ်း

ယခုကောက်ခံသည့်နှုန်း

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်

အငှားယာဉ်

 မော်တော်ဆိုင်ကယ်

 (၂)ဦး  အထိ

  

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ်  ၅၀၀

 ကျပ်  ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

ကျပ် ၄၀၀၀

 

 ကျပ်  ၈၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀

 ကျပ် ၃၂၀၀

 ကျပ် ၄၈၀၀

ကျပ်  ၆၄၀၀

 

  ကျပ် ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

ကျပ်  ၈၀၀၀

 

  ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

 (၂) ဦး

မှ (၄) ဦး

ထိ

 

 (၁) ပါတ်

 (၁)  လ

 (၃)  လ

 (၆)  လ

 (၁)  နှစ်

 

 ကျပ် ၈၀၀

 ကျပ် ၁၆၀၀

 ကျပ် ၃၂၀၀

 ကျပ် ၄၈၀၀

ကျပ် ၆၄၀၀

 

 ကျပ်  ၁၀၀၀

 ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ်  ၆၀၀၀

 ကျပ် ၈၀၀၀

 

 ကျပ် ၁၅၀၀

 ကျပ် ၃၀၀၀

 ကျပ် ၆၀၀၀

 ကျပ် ၉၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀

 

ကျပ် ၂၀၀၀

 ကျပ် ၄၀၀၀

ကျပ် ၈၀၀၀

ကျပ် ၁၂၀၀၀        

ကျပ် ၁၆၀၀၀

 

ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလျှင် (One Occurance) လျှင် အများဆုံးလျော်ကြေး                  ကျပ်  ၈၀၀ သိန်း

     (က)လူတစ်ဦးသေဆုံး၊ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက်အများဆုံးလျော်ကြေး        ကျပ်    ၁၀  သိန်း

     (ခ)  သူတစ်ပါးပိုင်ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်အများဆုံးလျော်ကြေး   ပျက်စီးသည့်

                                                                                                    အတိုင်းအတာအထိ

     (ဂ) ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ်(၇၂) နာရီတက်ရောက်ကုသလျှင်

          ဆေးဝါးကုသစရိတ် (လူတစ်ဦးလျှင်) အများဆုံး                             ကျပ်     ၅၀၀၀၀/-

 

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ( ၀၀၃ /၂၀၁၆)

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်

 

အကြောင်းအရာ။    သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှင့်နစ်နာကြေးအထူးနှုန်းများပြင်ဆင်ခြင်း

၁။      နယ်စပ်ဒေသတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာပြီး အခြားတတိယ နိုင်ငံတစ်ခုသို့ Transit Trade ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို ဖြတ်သန်းသွားလာ မည့်ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် ကုန်တင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက် မထားမနေရ သူတစ်ပါးထိခိုက် မှုအာမခံပရီမီယံအထူးနှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်၍ ပုံသေသတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

စဉ်

ယာဉ်အမျိုးအစား

ယခုကောက်ခံ

သည့်နှုန်း

(ကျပ်)

၁.၈.၂၀၁၆ မှစ၍တိုးမြှင့်ကောက်ခံ

မည့်နှုန်း (ကျပ်)

မှတ် ချက်

(က)

ခရီးသည်တင်ယာဉ်

(ကက)ကားသေး(ခရီးသည် ၅ ဦးမှ၁၀ ဦးအထိ)         (ဆလွန်း၊ဗင်၊ပစ်ကပ်စသည့်)

(ခခ) ကားလတ် (ခရီးသည် ၁၁ ဦးမှ ၂၅ ဦး အထိ)        (ဟိုင်းလတ်၊မိုက္ကရိုဘတ်စ်၊ဟိုက်အေ့စသည့်)

(ဂဂ)   ကားကြီး(ခရီးသည် ၂၆ ဦးနှင့် အထက်)

         (ဘတ်စ်၊လူစီးထရပ် စသည့်)

 

၂၀၀၀၀

 

၄၀၀၀၀

 

  ၆၀၀၀၀

 

၃၀၀၀၀

 

၅၀၀၀၀

 

၇၀၀၀၀

 

(ခ)

ကုန်တင်ယာဉ်

(ကက) ကားသေး(၁ တန်အထိ(သို့) ၁၀၀၀ ကီလို

            ဂရမ်အထိ) (ဆလွန်း၊ဗင်၊ပစ်ကပ်စသည့်)

(ခခ)  ကားလတ် (၁ တန်အထက် မှ ၃ တန်အထိ          (သို့) ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် မှ ၃၀၀၀ ကီလို ဂရမ်အထိ)

(ဂဂ)   ကားကြီး(၃ တန်အထက် (သို့) ၃၀၀၀ ကီလို

         ဂရမ်အထက်)

 

၂၀၀၀၀

 

၄၀၀၀၀

 

 

၆၀၀၀၀

 

၃၀၀၀၀

 

၅၀၀၀၀

 

 

၇၀၀၀၀

 

(ဂ)

မော်တော်ဆိုင်ကယ်

(ကက) မော်တော်ဆိုင်ကယ်

(ခခ)   သုံးဘီးဆိုင်ကယ်

 

၂၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

 

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

 

 

၂။      နစ်နာကြေးနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလျှင် (One Occurance) လျှင် အများဆုံးလျော်ကြေး          - ကျပ် ၈၀၀ သိန်း

    

   (ကက)    လူတစ်ဦးသေဆုံး/ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် အများဆုံး

                 လျော်ကြေး                                                            -  ကျပ်   ၁၀ သိန်း

 

၃။      ဤအာမခံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခရီးလမ်းဆုံးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ မြို့နယ်/ ခရိုင်အတွင်းသို့သာ ဝင်၍ ကုန်တင်/ချပြီး မူလနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်သွားရောက်သည့် ကုန်တင်ယာဉ်၊ လူစီးယာဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

 

၄။      ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၀၀၄/၂၀၁၁) ကိုဤညွှန်ကြားလွှာဖြင့် လွှမ်းမိုးလိုက်သည်။

 

 

 

 

                                                                                                                           (အေးမင်းသိန်း)

                                                                                                                                                                                                                                                                      ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.