မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်


သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်


လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။အသက်အာမခံ
စုပေါင်းအသက်အာမခံ
သင်္ဘောသားအသက်အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသား(တရားဝင်)ပြည်ပအလုပ်သမား အသက်အာမခံ
မြွေအန္တရာယ်အသက်အာမခံ
အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါ ထိခိုက်မှုအသက်အာမခံ
ကျန်းမာရေးအာမခံ (New Version)
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ နှင့် နစ်နာကြေးများ
နယ်စပ်ဒေသတွင်ကောက်ခံမည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာပြီးအခြားတတိယနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသည့်ယာဉ်များအတွက် အာမခံပရီမီယံနှုန်းထားများ
အာဆီယံ သဘောတူစာချူပ် Protocol-5 နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန
ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ
ခရီးသွားအာမခံ
မီး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန
အင်ဂျင်နီယာအာမခံ
အမျိုးမျိုးအာမခံ
ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ
အပ်ငွေအာမခံ
ချေးငွေအာမခံ
တစ်ဆင့်အာမခံ
မီးအာမခံပရီမီယံနှုန်းထား (%) ဇယား- နောက်ဆက်တွဲ(က)
မီးအာမခံအပိုအကာအကွယ်နှုန်းများ - နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံနှုန်းထားများ - နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)


ပေးလျော်ရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ

၁။ မြေသယံဇာတတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များတာဝန်ရှိမှုအာမခံ

          အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်း ထားရှိန်ုင်ပါသည်။ အာမခံထားငွေကို တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၅ သိန်းဖြင့် အများဆုံး ၅ ယူနစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။ သေဆုံးပါက အာမခံထားငွေကို ရရှိနိုင်ပြီး ဒဏ်ရာ ရပါက အများဆုံး အာမခံထားငွေ၏ ၈၀%အထိ ပေးလျော်ပါသည်။ ပရီမီယံ မှာ တစ်ယူနှစ်လျှင် ကျပ် ၃၅၀၀ ၊ ၁ နှစ် သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်။

 

၂။ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုနှင့်အထွေထွေအလုံးစုံပေးရန်တာဝန်ရှိမှုအာမခံ

               လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများမှ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မိမိအလုပ်သမားကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ မတော်တဆမှုကြောင့် အခြားသူ များ သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် အခြားသူများ၏ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် ဥပဒေအရ ပေးလျော်ရန် တာဝန်ရှိသည့် တာဝန်ကို အာမခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံး တာဝန်ယူလို ပမာဏကို ဖေါ်ပြအဆိုပြု နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွက် တစ်ဦး သေဆုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းတို့အတွက် အမြင့်ဆုံးပေးလျော်မည့် တာဝန်ယူမှုကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်လည်း အာမခံ ထားနိုင်ပါသည်။ တာဝန်ယူသည့် ပမာဏအတွက် ပရီမီယံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျပ်ငွေဖြင့် ကျပ်သန်း ၂၀ မှ ကျပ်သန်း ၂၅၀၀ အထိနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် USD 20000 မှ USD 2500000 အထိ အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။ ပရီမီယံနှုံး ၀.၂ % မှ ၀.၄၅% အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။

Newsletter!!!

Subscribe to our weekly Newsletter and stay tuned.